Khóa học Microsoft Project
8 AM - 17 PM | Thứ 2-7 | Hotline: 093 5657 369

YOUR BENEFIT IS OUR SUCCESS!

KHÓA HỌC MICROSOFT PROJECT


Khai giảng: liên tục khai giảng hằng tháng.

Học phí (sinh viên): 1,100,000 VNĐ.

Học phí (người đi làm): 1,250,000 VNĐ.

Số buổi:  6 buổi.


Khóa học MS Project

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC MICROSOFT PROJECT

CHƯƠNG 1 – HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ MICROSOFT PROJECT 2019

                I. Giới thiệu giao diện chính của Microsoft Project 2010

               II. Sử dụng Backstage để quản lý tập tin và thiết lập Microsoft Project 2010

               III. Ribbon và Tab: Tìm đến các chức năng mà bạn muốn.

               IV. View: xem chi tiết dự án bằng nhiều cách trình bày thông tin khác nhau.

CHƯƠNG 2 – TẠO MỘT DANH SÁCH CÔNG VIỆC

               I. Tạo một kế hoạch dự án mới

               II. Nhập tên công việc

               III. Thiết lập thời lượng

               IV. Thiết lập một cột mốc quan trọng

               V. Tổ chức công việc thành các giai đoạn

               VI. Liên kết các công việc

               VII. Chuyển chức năng thiết lập thủ công sang tự động

               VIII. Thiết lập những ngày không làm việc

               IX. Kiểm tra thời lượng của kế hoạch

               X. Tạo ghi chú cho công việc

CHƯƠNG 3 – THIẾT LẬP NGUỒN LỰC

               I. Thiết lập nguồn lực công việc

               II. Nhập năng suất của nguồn lực

               III. Nhập chi phí trung bình

               IV. Điều chỉnh thời gian làm việc cho nguồn lực

               V. Thiết lập nguồn chi phí

               VI. Tạo ghi chú cho nguồn lực công việc

CHƯƠNG 4 – THIẾT LẬP CÔNG VIỆC VỚI NGUỒN LỰC

               I. Phân công việc

               II. Kiểm soát công việc khi thêm hoặc gỡ bỏ nguồn lực

               III. Thiết lập nguồn chi phí cho công việc

CHƯƠNG 5 – ĐỊNH DẠNG VÀ CHIA SẺ KẾ HOẠCH DỰ ÁN

               I. Tùy chỉnh chế độ xem của biểu đồ Gantt.

               II. Tùy chỉnh chế độ xem Timeline

               III. Vẽ trên biểu đồ Gantt

               IV. Sao chép để xem ở một ứng dụng khác

               V. Xem ở chế độ in

               VI. Chỉnh sửa và in bản báo cáo

CHƯƠNG 6 – THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

                I. Đường cơ sở của dự án

               II. Theo dõi dự án theo dự kiến

               III. Nhập tỉ lệ phần trăm thể hiện công việc hoàn thành

               IV. Nhập giá trị thực thể hiện tiến độ

CHƯƠNG 7 – ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC

               I. Điều chỉnh mối quan hệ của các công việc

               II. Sự gián đoạn trong công việc

               III. Điều chỉnh thời gian làm việc cho từng công việc cụ thể

               IV. Thay đổi loại công việc

               V. Nhập chi phí cố định cho công việc

               VI. Thiết lập công việc định kỳ

               VII. Lên lịch cho các công việc tóm tắt

CHƯƠNG 8 – ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CÁC NGUỒN LỰC

               I. Thiết lập các nguồn lực có sẵn để áp dụng với những thời điểm khác nhau

               II. Thiết lập chi phí phải trả cho một nguồn lực

               III. Thiết lập các chi phí phải trả để áp dụng cho các thời điểm khác nhau

               IV. Thiết lập nguồn nguyên liệu

CHƯƠNG 9 – TỔ CHỨC THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN

                I. Phân loại và sắp xếp các công việc

               II. Lọc chi tiết

               III. Tùy chỉnh các bảng

               IV. Tùy chỉnh các chế độ xem

CHƯƠNG 10 – XEM VÀ BÁO CÁO TRẠNG THÁI DỰ ÁN

               I. Xác định công việc sai dự kiến

               II. Kiểm tra chi phí công việc

               III. Kiểm tra nguồn chi phí

CHƯƠNG 11 – ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH DẠNG MỞ RỘNG

               I. Tùy chỉnh chế độ xem biểu đồ Gantt

               II. Định dạng chế độ xem Timeline

               III. Định dạng chế độ xem Network Diagram

               IV. Tạo tập tin định dạng PDF và XPS

CHƯƠNG 12 – TÙY CHỈNH MICROSOFT PROJECT 2019

               I. Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access.

               II. Tùy biển thanh Ribbon

CHƯƠNG 13 – CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ MICROSOFT PROJECT ĐẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

               I. Sao chép dữ liệu từ Microsoft Project đến các chương trình khác

               II. Tạo các báo cáo trực quan với Excel và Visio.