Khóa học REVIT STEEL
8 AM - 17 PM | Thứ 2-7 | Hotline: 093 5657 369

YOUR BENEFIT IS OUR SUCCESS!

KHÓA HỌC REVIT STEEL


Vui lòng liên hệ để biết :Đề cương chi tiết khóa học Revit cho kết cấu thép

Học phí: 4,000,000

Thời gian: 15 buổi

Khai giảng: 15/02/2023