Khóa học Revit Biện Pháp Thi Công
8 AM - 17 PM | Thứ 2-7 | Hotline: 093 5657 369

YOUR BENEFIT IS OUR SUCCESS!

KHÓA HỌC REVIT BIỆN PHÁP THI CÔNG

Khai giảng: liên tục khai giảng hằng tháng.

Học phí (sinh viên): 2,500,000 VNĐ.

Học phí (người đi làm): 3,000,000 VNĐ.

Số buổi:  15 buổi.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Phần 1: Tổng quan về công nghệ B.I.M

            -Khái niệm

           -Ưu, nhược điểm

           -Quy trình làm việc (Workflow)

Phần 2: Giới thiệu Revit Structure

           -Project

           -Element

           -Giao diện

           -Cài đặt Content

           -Quản lý thông tin dự án (Manage)

           -Truy bắt điểm, đơn vị, nét in...

Phần 3: Tạo lập đối tượng bê tông, bản vẽ mặt bằng kết cấu

           -Tạo Grid, Level

           -Sử dụng các lệnh chỉnh sửa

           -Tạo cấu kiện bê tông đơn giản

           -Quản lý hiển thị (Section, Crop, Temporary Hide, Visibility/Graphic, Discipline, View Range, Filter)

           -Tạo lập và quản lý Shared Parameter (ký hiệu cấu kiện, ký hiệu thép, thống kê, nhật ký công trường...)

           -Tạo Dimension, Tag cấu kiện

           -Thực hành lập MB móng, định vị cột, MB kết cấu

           -Giới thiệu các công cụ tạo khối (Form)

           -Tạo lập Family kết cấu (Móng đơn, móng cọc, bản thang...)

Phần 4: Tạo lập đối tượng cốp pha, giáo chống

           -Làm quen với môi trường Family

           -Làm quen với Shared Parameter

           -System Family

           -Loadable Family

           -In-place Family

           -Tạo khung chính giàn giáo

           -Tạo thang giáo

           -Tạo giằng chéo, kích chân

           -Tạo sàn thao tác (mâm giáo)

           -Tạo cột chống chữ T

           -Tạo cốp pha cột tròn, cột vuông

           -Tạo gông thép, xà gồ, nẹp giữ ván

Phần 5: Ứng dụng Phases thể hiện phân đoạn thi công

           -Tạo các family cho hệ cọc vây, cột chống, dầm chữ I, chữ H

           -Sử dụng các family thiết bị, máy móc thi công

           -Tạo các project phases, phases filters

Phần 6: Thiết lập giàn giáo bao che


Phần 7: Tạo lập bảng thống kê

           -Thống kê khối lượng bê tông dầm, cột, sàn, móng...

           -Thống kê ván khuôn

Phần 8: Cách làm việc nhóm trong Revit


Phần 9: Tạo lập khung tên và quản lý tỉ lệ, in ấn