BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là ai?
8 AM - 17 PM | Thứ 2-7 | Hotline: 093 5657 369

YOUR BENEFIT IS OUR SUCCESS!

TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ, XÂY NHÀ TRỌN GÓI, SỬA NHÀ

Hãy gửi thông tin và chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả !


* Bắt buộc

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là ai ?

Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến các thuật ngữ như BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller, nhưng bạn có biết chính xác chúng là ai và vai trò của họ trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về những vị trí này và tại sao chúng trở thành yếu tố quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng ngày nay.

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là ai?

* BIM Manager?

BIM Manager (Quản lý thông tin xây dựng) là người đảm nhận vai trò quản lý và điều hành công nghệ BIM trong dự án xây dựng. Với kiến thức sâu về quy trình và công nghệ BIM, BIM Manager chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai BIM được thực hiện theo tiêu chuẩn và quy trình đúng, đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu BIM.

BIM Manager có nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

Lập kế hoạch triển khai BIM: BIM Manager xác định phạm vi triển khai BIM trong dự án và lập kế hoạch cho việc thực hiện các công đoạn BIM.

Quản lý mô hình thông tin xây dựng (BIM model): BIM Manager đứng đầu việc xây dựng, quản lý và bảo trì mô hình BIM của dự án. Họ đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu BIM và kiểm tra tích hợp thông tin từ các bên liên quan.

Đào tạo và hỗ trợ: BIM Manager đào tạo và hướng dẫn nhân viên về việc sử dụng công nghệ BIM và phần mềm liên quan. Họ cũng cung cấp hỗ trợ và giải đáp các vấn đề liên quan đến BIM cho nhóm làm việc.

Phối hợp và giao tiếp: BIM Manager là người chịu trách nhiệm phối hợp và giao tiếp với các bên tham gia dự án, bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, nhà thầu và các chuyên gia khác. Họ đảm bảo thông tin liên quan đến BIM được truyền tải đúng cách và đồng bộ trong dự án.

Với vai trò quan trọng này, BIM Manager đóng góp vào sự thành công của dự án xây dựng thông qua việc quản lý thông tin, đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ BIM trong quá trình thi công và quản lý.

* BIM coordinator

BIM Coordinator (Cán bộ phối hợp BIM) là người chịu trách nhiệm điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến công nghệ BIM trong dự án xây dựng. Với kiến thức về quy trình và công nghệ BIM, BIM Coordinator là người đảm bảo sự phối hợp và tính nhất quán giữa các thành viên trong dự án.

BIM Coordinator có nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

Phối hợp và giao tiếp: BIM Coordinator là người chịu trách nhiệm phối hợp và giao tiếp với các bên tham gia dự án, bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, nhà thầu và các chuyên gia khác. Họ đảm bảo thông tin liên quan đến BIM được truyền tải đúng cách và đồng bộ trong dự án.

Kiểm soát và quản lý dữ liệu BIM: BIM Coordinator đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu BIM trong dự án. Họ kiểm tra và đảm bảo rằng mô hình BIM và các tài liệu liên quan được cập nhật và phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định.

Đảm bảo tuân thủ quy trình BIM: BIM Coordinator đảm bảo rằng các quy trình và tiêu chuẩn BIM được tuân thủ trong dự án. Họ đảm bảo rằng các công đoạn BIM được thực hiện đúng theo quy trình và các bên tham gia dự án có đầy đủ thông tin và hỗ trợ cần thiết.

Hỗ trợ và đào tạo: BIM Coordinator cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho các thành viên trong dự án về việc sử dụng công nghệ BIM và phần mềm liên quan. Họ giúp giải đáp các vấn đề liên quan đến BIM và đảm bảo mọi người có đủ kỹ năng và kiến thức để làm việc hiệu quả với công nghệ này.

Với vai trò quan trọng này, BIM Coordinator đóng góp vào sự thành công của dự án xây dựng bằng cách đảm bảo tính nhất quán và phối hợp giữa các thành viên, kiểm soát dữ liệu BIM và tuân thủ quy trình BIM trong quá trình thi công và quản lý.

* BIM Modeller

BIM Modeller (Người mô hình BIM) là người chịu trách nhiệm tạo ra và quản lý mô hình BIM trong dự án xây dựng. Với kiến thức về công nghệ BIM và phần mềm liên quan, BIM Modeller thực hiện việc xây dựng và phát triển mô hình BIM theo các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định.

BIM Modeller có các nhiệm vụ chính sau:

Xây dựng mô hình BIM: BIM Modeller sử dụng phần mềm BIM để tạo ra mô hình 3D chính xác của dự án. Họ xác định và tạo ra các phần tử trong mô hình, bao gồm các kết cấu, hệ thống điện, hệ thống cấp nước và các yếu tố khác, theo yêu cầu của thiết kế và quy trình BIM.

Liên kết dữ liệu: BIM Modeller liên kết thông tin liên quan đến mô hình BIM, bao gồm thông tin kỹ thuật, tài liệu tham khảo và thông tin quản lý. Họ đảm bảo rằng mô hình chứa đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan để phục vụ quy trình thi công, quản lý và vận hành sau này.

Phối hợp và tích hợp: BIM Modeller làm việc trong sự phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia khác trong dự án như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và nhà thầu. Họ tích hợp mô hình BIM của mình với các mô hình khác để đảm bảo tính nhất quán và chính xác trong quá trình thiết kế và thi công.

Kiểm tra và hiệu chỉnh: BIM Modeller kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình BIM để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn. Họ phát hiện và khắc phục các lỗi và không khớp trong mô hình, đảm bảo rằng mô hình được sử dụng đúng mục đích và hỗ trợ các hoạt động xây dựng và quản lý.

BIM Modeller đóng góp quan trọng vào quy trình thiết kế và thi công trong dự án xây dựng bằng cách tạo ra mô hình BIM chính xác và phù hợp. Với vai trò này, BIM Modeller đảm bảo tính nhất quán, phối hợp và chính xác của mô hình BIM, đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho các bên tham gia trong quá trình thi công và quản lý dự án.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về các vị trí quan trọng trong lĩnh vực BIM, bao gồm BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa các vị trí này, dự án xây dựng không chỉ trở nên hiệu quả mà còn mở ra những triển vọng mới cho ngành công nghiệp xây dựng.