Cấu hình máy tính tối thiểu để cài đặt các Version Revit
8 AM - 17 PM | Thứ 2-7 | Hotline: 093 5657 369

YOUR BENEFIT IS OUR SUCCESS!

TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ, XÂY NHÀ TRỌN GÓI, SỬA NHÀ

Hãy gửi thông tin và chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả !


* Bắt buộc

Cấu hình máy tính tối thiểu để cài đặt các Version Revit

Lưu ý rằng đây chỉ là yêu cầu Cấu hình máy tính tối thiểu để cài đặt các Version Revit. Để có trải nghiệm tốt hơn và làm việc hiệu quả, nên sử dụng một cấu hình máy tính vượt trội hơn yêu cầu tối thiểu, đặc biệt là khi làm việc với các dự án lớn và phức tạp.

CẤU HÌNH VỚI REVIT PHIÊN BẢN 2018

- Hệ điều hành: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý đơn lõi hoặc đa lõi Intel Pentium, Xeon hoặc i-Series hoặc AMD tương đương với công nghệ SSE2. Tuy nhiên, bộ xử lý đa lõi được khuyến nghị để có - hiệu suất tốt hơn.
- Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB RAM. Tuy nhiên, 16GB RAM trở lên được khuyến nghị để xử lý các dự án lớn và phức tạp.
- Đồ họa: Đồ họa 2D tối thiểu 1.280 x 1.024 với 32-bit màu sắc. Đồ họa 3D tối thiểu 1.600 x 1.200 với 32-bit màu sắc. Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11 trở lên.
- Đĩa cứng: Tối thiểu 30GB không gian trống.

CẤU HÌNH VỚI REVIT PHIÊN BẢN 2019

- Hệ điều hành: Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý đơn lõi hoặc đa lõi Intel Pentium, Xeon hoặc i-Series hoặc AMD tương đương với công nghệ SSE2. Tuy nhiên, bộ xử lý đa lõi được khuyến nghị để có hiệu suất tốt hơn.
- Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB RAM. Tuy nhiên, 16GB RAM trở lên được khuyến nghị để xử lý các dự án lớn và phức tạp.
- Đồ họa: Đồ họa 2D tối thiểu 1.280 x 1.024 với 32-bit màu sắc. Đồ họa 3D tối thiểu 1.600 x 1.200 với 32-bit màu sắc. Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11 trở lên.
- Đĩa cứng: Tối thiểu 30GB không gian trống..

CẤU HÌNH VỚI REVIT PHIÊN BẢN 2020

- Hệ điều hành: Windows 10 64-bit.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý đơn lõi hoặc đa lõi Intel Pentium, Xeon hoặc i-Series hoặc AMD tương đương với công nghệ SSE2. Tuy nhiên, bộ xử lý đa lõi được khuyến nghị để có hiệu suất tốt hơn.
- Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB RAM. Tuy nhiên, 16GB RAM trở lên được khuyến nghị để xử lý các dự án lớn và phức tạp.
- Đồ họa: Đồ họa 2D tối thiểu 1.600 x 1.050 với 32-bit màu sắc. Đồ họa 3D tối thiểu 1.280 x 1.024 với 32-bit màu sắc. Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11 trở lên.
- Đĩa cứng: Tối thiểu 30GB không gian trống.

CẤU HÌNH VỚI REVIT PHIÊN BẢN 2021

- Hệ điều hành: Windows 10 64-bit.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý đơn lõi hoặc đa lõi Intel Pentium, Xeon hoặc i-Series hoặc AMD tương đương với công nghệ SSE2. Tuy nhiên, bộ xử lý đa lõi được khuyến nghị để có hiệu suất tốt hơn.
- Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB RAM. Tuy nhiên, 16GB RAM trở lên được khuyến nghị để xử lý các dự án lớn và phức tạp.
- Đồ họa: Đồ họa 2D tối thiểu 1.600 x 1.050 với 32-bit màu sắc. Đồ họa 3D tối thiểu 1.280 x 1.024 với 32-bit màu sắc. Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11 trở lên.
- Đĩa cứng: Tối thiểu 30GB không gian trống.

CẤU HÌNH VỚI REVIT PHIÊN BẢN 2022

- Hệ điều hành: Windows 10 64-bit.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý đơn lõi hoặc đa lõi Intel Pentium, Xeon hoặc i-Series hoặc AMD tương đương với công nghệ SSE2. Tuy nhiên, bộ xử lý đa lõi được khuyến nghị để có hiệu suất tốt hơn.
- Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB RAM. Tuy nhiên, 16GB RAM trở lên được khuyến nghị để xử lý các dự án lớn và phức tạp.
- Đồ họa: Đồ họa 2D tối thiểu 1.600 x 1.050 với 32-bit màu sắc. Đồ họa 3D tối thiểu 1.280 x 1.024 với 32-bit màu sắc. Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11 trở lên.
- Đĩa cứng: Tối thiểu 30GB không gian trống.

CẤU HÌNH VỚI REVIT PHIÊN BẢN 2023

- Hệ điều hành: Windows 10 64-bit.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý đơn lõi hoặc đa lõi Intel Pentium, Xeon hoặc i-Series hoặc AMD tương đương với công nghệ SSE2. Tuy nhiên, bộ xử lý đa lõi được khuyến nghị để có hiệu suất tốt hơn.
- Bộ nhớ: Tối thiểu 8GB RAM. Tuy nhiên, 16GB RAM trở lên được khuyến nghị để xử lý các dự án lớn và phức tạp.
- Đồ họa: Đồ họa 2D tối thiểu 1.600 x 1.050 với 32-bit màu sắc. Đồ họa 3D tối thiểu 1.280 x 1.024 với 32-bit màu sắc. Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11 trở lên.
- Đĩa cứng: Tối thiểu 30GB không gian trống.

Kết luận

Tổng kết, để có trải nghiệm cài đặt Revit mượt mà và hiệu quả, Cấu hình máy tính tối thiểu để cài đặt các Version Revit đóng vai trò quan trọng. Bằng cách tuân thủ các bước và chọn lựa thông số phù hợp, bạn sẽ đạt được hiệu suất tối đa từ phần mềm quan trọng này.