Các Tiêu Chuẩn BIM Hiện Hành: Định Hình Tương Lai Xây Dựng
8 AM - 17 PM | Thứ 2-7 | Hotline: 093 5657 369

YOUR BENEFIT IS OUR SUCCESS!

TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ, XÂY NHÀ TRỌN GÓI, SỬA NHÀ

Hãy gửi thông tin và chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả !


* Bắt buộc

Các Tiêu Chuẩn BIM Hiện Hành: Định Hình Tương Lai Xây Dựng

Chào mừng đến với bài viết của chúng tôi về "Các Tiêu Chuẩn BIM Hiện Hành." Chúng tôi hiểu rằng trong lĩnh vực xây dựng ngày nay, việc áp dụng Building Information Modeling (BIM) không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại. Trong bối cảnh này, chúng tôi muốn đề cập đến những tiêu chuẩn BIM đang phổ biến và tại sao chúng quan trọng cho tương lai ngành xây dựng.

Tổng quan về tiêu chuẩn BIM

Định nghĩa của tiêu chuẩn BIM nói rằng mô hình hóa thông tin tòa nhà là: “một biểu diễn kỹ thuật số về các đặc điểm vật lý và chức năng của một cơ sở. BIM là một nguồn kiến thức được chia sẻ để biết thông tin về một cơ sở tạo thành cơ sở đáng tin cậy cho các quyết định trong vòng đời của nó; được định nghĩa là tồn tại từ khi hình thành sớm nhất cho đến khi bị phá hủy”.

BIM hiện đang gây ồn ào trong ngành xây dựng và mọi người đều quan tâm đến những gì BIM có thể làm khi tham gia triển lãm xây dựng và xây dựng. Lịch sử của các công nghệ và ý tưởng BIM đã có từ 50 năm trước và nó vẫn đang phát triển.

Những công nghệ này càng phát triển, chúng càng mang đến nhiều giải pháp sáng tạo hơn. Các công nghệ BIM cho phép thể hiện các thuộc tính vật lý và nội tại của bất kỳ tòa nhà nào bằng cách liên kết các tòa nhà, dưới dạng các mô hình dựa trên đối tượng, với cơ sở dữ liệu.

BIM hiện đại có thể cải thiện sức mạnh kết xuất của các công cụ và làm cho việc xây dựng các thành phần mô hình hiệu quả hơn nhiều bằng cách tối ưu hóa môi trường chương trình và phân loại với các tính năng cụ thể.

Mỗi khi có thay đổi trong mô hình trong giai đoạn phát triển dự án, tất cả các thay đổi và bản vẽ dự án sẽ điều chỉnh tương ứng với tất cả các bản cập nhật và nâng cấp.

Hiện nay, có một số tiêu chuẩn BIM đang được áp dụng và sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng. Dưới đây là một số tiêu chuẩn BIM hiện hành:

Tiêu chuẩn ISO 19650: Đây là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý thông tin xây dựng dựa trên BIM. Nó cung cấp các nguyên tắc, quy trình và yêu cầu cho việc quản lý thông tin trong toàn bộ vòng đời của một dự án xây dựng.

Tiêu chuẩn COBie: Tiêu chuẩn COBie là một tiêu chuẩn quốc tế để thu thập, quản lý và trao đổi thông tin xây dựng liên quan đến tài sản và quản lý bất động sản. Nó định nghĩa cách tổ chức và cung cấp thông tin theo một định dạng đồng nhất, giúp cải thiện quản lý và bảo trì hạ tầng xây dựng.

Tiêu chuẩn PAS 1192: Tiêu chuẩn PAS 1192 là một tiêu chuẩn Anh quốc về quản lý thông tin xây dựng trong môi trường BIM. Nó định nghĩa các yêu cầu, quy trình và nguyên tắc để quản lý thông tin từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến giai đoạn vận hành.

Tiêu chuẩn NBIMS-US: Đây là một tiêu chuẩn của Hoa Kỳ về hệ thống quản lý thông tin xây dựng dựa trên BIM. Nó cung cấp hướng dẫn và yêu cầu về quản lý dự án, quản lý thông tin và quy trình làm việc trong môi trường BIM.

Tiêu chuẩn IFC: Tiêu chuẩn Industry Foundation Classes (IFC) là một tiêu chuẩn mở và độc lập để trao đổi thông tin xây dựng trong môi trường BIM. Nó cho phép khả năng tương thích và liên kết giữa các phần mềm BIM khác nhau và giữ được tính nhất quán trong việc chia sẻ dữ liệu.

Các tiêu chuẩn BIM hiện hành

BIM standards overview : được tìm hiểu rộng rãi tại Việt Nam

UK Level 1 BIM standards

These are UK Level 1 BIM standards as identified in the Bew-Richards maturity diagram. BS 1192 – Collaborative production of construction, engineering, and architectural information. BS 1192 includes:

       BS EN ISO 9001 – Quality management

Requirements:

       BS EN ISO 13567-1 – CAD overview and principles
       BS EN ISO 13567-2 – CAD Codes and formats used in construction documentation
       ISO 12006-2 – Framework for classification information in construction works
       BS 7000-4 – Design management systems
       BS 8541-2 – Recommended 2D symbols of building elements for use in BIM

UK Level 2 BIM Standards

Level 2 BIM standards include 8 core standards.

1. 1 PAS 1192-2 – Specification for data management for the capital and delivery phase of construction projects using BIM

       BS EN ISO 9001 – Quality management systems

Requirements:

       BS ISO 10007 – Configuration management
       BS ISO/IEC 27001 – Information security management systems

Requirements:

       BS ISO 55000 – Asset management
       BS ISO 55001 – Management systems

Requirements:

       BS ISO 55002 – ISO 55001 application
       BS 1192:2007+A2:2016
       BS 1192-4:2014
       BS 7000-4:2013
       BS 8541-1 – Identification and classification of library objects for construction, engineering, and architecture
       BS 8541
       BS 8541-3 – Shape and measurement of library objects for construction, engineering, and architecture
       BS 8541-4 – Attributes for specification and assessment
       BS 10007
       BS 11000-1 – A framework specification
       BS 11000-2 – Guide to implementing BS 11000-1

2. PAS 1192-3 – Specification for data management for the operational phase of construction projects using BIM

       BS ISO 55000
       BS ISO 55001
       BS ISO 55002
       BS 1192:2007+A2:2016
       BS 1192-4:2014
       BS 6100-1:2004, BS ISO 6707-1:2004 – Civil engineering and building
       BS 8210 – Facilities maintenance management
       BS 8536-1 – Code of practice for facilities management
       BS 8572 – Facility related services
       BS 8587 – Facility information management
       BS ISO 15686-1 – Buildings and constructed assets
       BS ISO/IEC 27001 – IT, security techniques and security management systems

3. BS 1192-4 – Collaborative production of information

       BS 8541-1
       BS 8541-2
       BS 8541-3
       BS 8541-4
       BS 8544 – Maintenance costs during the in-use phases of buildings
       BS ISO 19148 – Linear referencing
       BS ISO 55000
       BS ISO 50001
       BS ISO 50002
       PAS 1192-5

4. PAS 1192-5 – Specification for security-minded BIM, smart asset management and digital built environments

       BS 8541-2
       PAS 1192-2
       BS 1192:2007+A2:2016
       PAS 1192-3
       BS 1192-4
       BS 7858 – Security screening of employees
       BS 8541-5 – Assemblies in construction, engineering, and architecture
       BS 8541-6 – Product declarations
       BS ISO 15686-4 – Service life planning using BIM
       BS 29481-1
       BS 29481-2
       ISO/TS 12911 – Framework for BIM
       PAS 754 – Software trustworthiness
       PAS 555 – Cybersecurity risk

5. BIM protocol

       CIC (Construction Industry Council) – Services for the RIM (Role of Information Management)

6. BS 8536-1 – Buildings infrastructure – Code of practice

7. Classification – Compliant implementation of ISO 12006-2:2015

       CESM4
       NBS Create coding
       RICS New Rules of Measurement – NRM 1

8. Digital Plan of Work (dPoW)

UK Level 3 BIM standards

Level 3 isn’t yet fully defined when it comes to in-depth details on standards. Level 3 includes:

       BS 8541-1
       BS 8541-3
       BS 8541-4
       BS 8541-5
       BS 8541-6
       ISO 12006-3 – Building construction – IFD
       ISO 16739 – IFC for facility management and construction industries
       ISO 29481-1 – Methodology and format of IDM
       ISO 29481-2 – Interaction framework of IDM

Quick BIM standards overview

British standards:

       BS 1192
       BS 1192 – 4
       BS 8541
       BS ISO 16739
       BS ISO 55000
       BS 7000-4
       BS 8536-1
       BS 8536-2:2016
       BS EN ISO 19650-1
       BS EN ISO 19650-2

Publicly available specifications

       PAS 1192-2
       PAS 1192-3
       PAS 1192-5
       PAS 1192-6

Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn BIM

Các tiêu chuẩn BIM hiện hành đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quy trình làm việc, quản lý thông tin và tăng cường tính nhất quán trong ngành xây dựng. Việc tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các bên liên quan, bao gồm:

Tăng cường hiệu suất và hiệu quả: Các tiêu chuẩn BIM hướng đến việc tối ưu hóa quy trình làm việc, từ việc tạo ra và quản lý mô hình 3D cho đến trao đổi thông tin giữa các bên. Điều này giúp cải thiện hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian và tài nguyên, từ đó tăng cường hiệu quả của dự án.

Tăng tính nhất quán và chất lượng thông tin: Các tiêu chuẩn BIM định nghĩa các quy tắc và nguyên tắc để tổ chức và quản lý thông tin xây dựng. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính nhất quán và chất lượng thông tin trong suốt quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành dự án.

Tăng cường tương tác và cộng tác: Các tiêu chuẩn BIM tạo ra môi trường làm việc chung, cho phép các bên liên quan trao đổi thông tin một cách dễ dàng và liên tục. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường tương tác và cộng tác giữa kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và các chuyên gia khác trong dự án.

Nâng cao khả năng quản lý dự án: Các tiêu chuẩn BIM định rõ quy trình quản lý dự án, từ lập kế hoạch cho đến kiểm soát tiến độ và nguồn lực. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này giúp tăng cường khả năng quản lý dự án, giảm rủi ro và đảm bảo sự thành công của dự án.

Kết luận

Các Tiêu Chuẩn BIM Hiện Hành không chỉ là một bộ quy tắc, mà là chìa khóa mở cánh cửa cho sự tiến bộ trong ngành xây dựng. Việc áp dụng đúng và hiệu quả các tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo cho dự án của bạn có sự thành công và bền vững.